Odstavec předpisu 155/2007 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 155/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007
§ 9

§ 9
(1) Žadatel doručí žádost o platbu na přežvýkavce Fondu na jím vydaném formuláři do 31. července 2007. Součástí žádosti o platbu na přežvýkavce v případě podle § 8 odst. 1 je doklad nebo jeho úředně ověřená kopie z ústřední evidence prokazující stav chovu přežvýkavců chovaných žadatelem k 31. březnu 2007, včetně identifikačních čísel přežvýkavců a data jejich narození podle údajů z ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek9).
(2) Součástí žádosti o platbu na přežvýkavce v případě podle § 8 odst. 2 je
a) doklad nebo jeho úředně ověřená kopie z ústřední evidence prokazující stav chovu přežvýkavců žadatele ke dni 31. července 2006, včetně identifikačních čísel přežvýkavců a data jejich narození podle údajů z ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek9), a
b) písemné vyhotovení rozhodnutí příslušné krajské veterinární správy nebo jeho úředně ověřená kopie o nařízení mimořádného veterinárního opatření při výskytu nebezpečné nákazy10).
(3) Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek9) k platbě na přežvýkavce jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
9) Čl. 131 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
10) § 54 a 55 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.