Odstavec předpisu 80/2007 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
§ 9

§ 9
Zamítnutí žádosti, snížení nebo neposkytnutí platby
(1) Je-li výměra zemědělské půdy, na níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, nižší než výměra zemědělské půdy, kterou uvedl ve své žádosti, Fond podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství22) platbu žadateli sníží, nebo neposkytne.
(2) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost po stanovené lhůtě podle § 3 odst. 6, popřípadě změnu žádosti po lhůtě stanovené v přímo použitelném předpise Evropských společenství23), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne, podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství23).
(3) Doručí-li žadatel prohlášení podle § 6 odst. 2 po stanovené lhůtě, avšak nejdéle do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, přičemž ostatní podmínky stanovené tímto nařízením splní, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 % z celkové výše příslušné platby za každý pracovní den prodlení s předložením prohlášení podle § 6 odst. 2; doručí-li žadatel prohlášení podle § 6 odst. 2 a § 6 odst. 3 písm. a) až po uplynutí této prodloužené lhůty, Fond žádost o poskytnutí platby zamítne.
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti neuvedl výměru všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele4), a rozdíl mezi celkovou výměrou všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele ke dni podání žádosti a celkovou výměrou půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků uvedenou v žádosti je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % výměry uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %24),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % výměry uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %24),
c) vyšší než 5 %, sníží platbu o 3 %24).
(5) Zjistí-li Fond, že žadatel, který pěstuje a používá energetickou plodinu jako surovinu ve vlastním hospodářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství7a), nevede záznamy podle § 6 odst. 7, platbu žadateli neposkytne.
(6) Zjistí-li Fond, že žadatel, který pěstuje a používá energetickou plodinu jako surovinu ve vlastním hospodářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství7a), nesplnil podmínku uvedenou v § 6 odst. 8, platbu žadateli sníží o 10 %.
4) Čl. 12 a 13 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
7a) Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
22) Čl. 50 odst. 3, čl. 51 a 53 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
23) Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
24) Čl. 14 odst. 1a nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.