Odstavec předpisu 80/2007 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
§ 8

§ 8
Poskytování informací Fondu nákupčím, popřípadě prvním zpracovatelem
(1) Nákupčí, popřípadě první zpracovatel, poskytne Fondu informace o místě zpracování energetické plodiny, dodávané žadatelem, na formuláři vydaném Fondem nejpozději do 15. května v prvním kalendářním roce zpracování energetické plodiny, popřípadě do tohoto data v kalendářním roce, kdy změnil místo zpracování.
(2) Nákupčí, popřípadě první zpracovatel, vede podle kalendářního měsíce příslušného kalendářního roku záznamy zahrnující údaje podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství21), včetně údaje o datu vzniku odpadu během zpracování a o datu jeho likvidace, a to odděleně podle jednotlivých druhů energetických plodin, výrobků, polotovarů a vedlejších produktů.
18) Čl. 34 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
19) Čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
21) Čl. 38 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.