Odstavec předpisu 450/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 450/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží
§ 1

§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) (dále jen "předpis Evropských společenství") některé podmínky, za kterých Státní zemědělský intervenční fond3) (dále jen "Fond") poskytuje dotaci na tato opatření:
a) zničení násadových vajec podle předpisu Evropských společenství4),
b) přepracování násadových vajec podle předpisu Evropských společenství5),
c) zničení mláďat drůbeže podle předpisu Evropských společenství6),
d) předčasnou porážku části reprodukčního hejna podle předpisu Evropských společenství7),
e) dobrovolné prodloužení sanitární přestávky nad 3 týdny podle předpisu Evropských společenství8),
f) dobrovolné snížení produkce snížením nasazení mláďat za účelem snížení hustoty podle předpisu Evropských společenství9).
1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2) Nařízení Komise (ES) č. 1010/2006 ze dne 3. července 2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech, v platném znění.
3) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.
4) Čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
5) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
6) Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
7) Čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
8) Čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
9) Čl. 6 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.