Odstavec předpisu 450/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 450/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží
§ 8

§ 8
Žadatelem o dotaci na zničení mláďat drůbeže6) může být fyzická nebo právnická osoba, která
a) je podnikatelem10),
b) je evidována v ústřední evidenci11)
1. jako provozovatel líhně nebo
2. jako chovatel, který má registrované hospodářství s chovem drůbeže.
6) Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
10) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
11) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.