Odstavec předpisu 450/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 450/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží
§ 6

§ 6
(1) Žádost o dotaci na přepracování násadových vajec5) podá žadatel podle § 5 Fondu do 15. října 2006 na formuláři vydaném Fondem.
(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je
a) ověřená kopie dokladu o registraci podnikání žadatele,
b) ověřená kopie dokladu o vedení bankovního účtu žadatele,
c) počet vajec kura domácího5), na které žadatel žádá tuto dotaci,
d) ověřená kopie dokladu o přepracování násadových vajec5) s vyznačením množství přepracovaných násadových vajec a datem jejich přepracování, pokud je žadatel sám přepracoval,
e) ověřená kopie osvědčení o původu hejna11), pokud je žadatel osobou podle § 5 písm. b) bodu 2.
(3) Pokud žadatel o dotaci na přepracování násadových vajec5) prodal násadová vejce k přepracování5), předloží Fondu současně se žádostí podle odstavce 1 ověřenou kopii dokladu o prodeji násadových vajec k přepracování5) s vyznačeným počtem prodaných kusů násadových vajec, datem prodeje násadových vajec a cenou, za kterou byla násadová vejce prodána k přepracování.
(4) Pokud má žadatel o dotaci na přepracování násadových vajec5) k dispozici pouze doklad obsahující údaje o hmotnosti přepracovaných násadových vajec5) bez údaje o počtu přepracovaných kusů násadových vajec, předloží Fondu současně se žádostí podle odstavce 1 ověřenou kopii tohoto dokladu; Fond přepočítá tento údaj na počet přepracovaných kusů násadových vajec podle přílohy k tomuto nařízení.
5) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
11) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.