Odstavec předpisu 450/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 450/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží
§ 3

§ 3
(1) Žádost o dotaci na zničení násadových vajec4) podá žadatel podle § 2 Fondu do 15. října 2006 na formuláři vydaném Fondem.
(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je
a) ověřená kopie dokladu o registraci podnikání žadatele,
b) ověřená kopie dokladu o vedení bankovního účtu žadatele,
c) údaj o počtu a kategorii vajec podle jednotlivých druhů drůbeže4), na které žadatel žádá tuto dotaci,
d) ověřená kopie dokladu o zničení násadových vajec4) s vyznačením množství zničených násadových vajec a datem jejich zničení,
e) ověřená kopie osvědčení o původu hejna11), pokud je žadatel osobou podle § 2 písm. b) bodu 2.
(3) Pokud má žadatel o dotaci na zničení násadových vajec4) k dispozici pouze doklad obsahující údaje o hmotnosti zničených násadových vajec4) bez údaje o počtu zničených kusů násadových vajec, předloží Fondu současně se žádostí podle odstavce 1 ověřenou kopii tohoto dokladu; Fond přepočítá tento údaj na počet zničených kusů násadových vajec podle přílohy k tomuto nařízení.
4) Čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
11) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.