Odstavec předpisu 450/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 450/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží
§ 20

§ 20
(1) Dotace na zničení násadových vajec4) podle § 2 až 4 činí nejvýše
a) 4,26 Kč na 1 násadové vejce kura domácího kódu KN 04070019,
b) 8,00 Kč na 1 násadové vejce kachny kódu KN 04070019,
c) 18,76 Kč na 1 násadové vejce krůty kódu KN 04070011,
d) 25,00 Kč na 1 násadové vejce husy kódu KN 04070011.
(2) Dotace na přepracování násadových vajec5) podle § 5 až 7 činí nejvýše 3,41 Kč na 1 násadové vejce kura domácího kódu KN 04070019. V případě prodeje k přepracování se uvedená výše dotace sníží vždy o 0,85 Kč na 1 násadové vejce nebo o prodejní cenu, pokud je tato cena vyšší než 0,85 Kč.
(3) Dotace na zničení mláďat drůbeže6) podle § 8 až 10 činí nejvýše
a) 6,82 Kč na 1 mládě kura domácího,
b) 15,35 Kč na 1 mládě kachny,
c) 24,16 Kč na 1 mládě krůty,
d) 42,63 Kč na 1 mládě husy.
(4) Dotace na předčasnou porážku části reprodukčního hejna7) podle § 11 až 13 činí nejvýše
a) 68,00 Kč na 1 kura domácího k reprodukci kódů KN 01059200 a KN 01059300,
b) 90,94 Kč na 1 kachnu k reprodukci kódu KN 01059910,
c) 375,00 Kč na 1 husu k reprodukci kódu KN 01059920,
d) 285,00 Kč na 1 krůtu k reprodukci kódu KN 01059930.
(5) Dotace na dobrovolné prodloužení sanitární přestávky nad 3 týdny8) podle § 14 až 16 činí nejvýše
a) 13,07 Kč na každý 1 m2 a na každý 1 týden pro chov kuřecích brojlerů,
b) 11,65 Kč na každý 1 m2 a na každý 1 týden pro chov krůt,
c) 17,62 Kč na každý 1 m2 a na každý 1 týden pro chov kachen.
(6) Dotace na dobrovolné snížení produkce snížením nasazení mláďat za účelem snížení hustoty podle § 17 až 19 činí nejvýše
a) 5,68 Kč na každý 1 kus pro chov kuřecích brojlerů,
b) 35,24 Kč na každý 1 kus pro chov krůt,
c) 21,32 Kč na každý 1 kus pro chov kachen.
(7) Fond výši dotace podle odstavců 1 až 6 poměrně sníží, pokud souhrn všech oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 2 až 19 překročí částku stanovenou pro tato opatření ve státním rozpočtu v souladu s předpisy Evropských společenství2).
2) Nařízení Komise (ES) č. 1010/2006 ze dne 3. července 2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech, v platném znění.
4) Čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
5) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
6) Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
7) Čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.
8) Čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 1010/2006.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.