Odstavec předpisu 337/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
§ 11

§ 11
Restrukturalizační podpora
(1) Při stanovení procentního podílu podpory pro skupinu pěstitelů cukrové řepy23) vychází Fond zejména z vyčíslení ztráty tržeb a kompenzace ekonomické újmy, která vznikne ukončením pěstování cukrové řepy v hospodářském roce, pro který se dotčený podnik vzdal kvóty.
(2) Jako kritérium pro rozdělení části podpory v rámci skupiny pěstitelů cukrové řepy24) Fond zohlední zejména procentní podíl množství cukrové řepy jednotlivých pěstitelů na kvótě cukru dotčeného podniku, v rámci příslušné kvóty, které se podnik vzdal, podle uzavřených smluv mezi dotčeným podnikem a pěstiteli cukrové řepy na hospodářský rok, předcházející hospodářskému roku, pro který se dotčený podnik vzdal kvóty.
(3) Při stanovení procentního podílu podpory pro smluvní poskytovatele strojů23) vychází Fond zejména z vyčíslení ekonomické újmy v důsledku ztráty hodnoty jejich specializovaných strojů nepoužitelných pro jiné účely, než jsou úkony spojené s pěstováním cukrové řepy, které z důvodu ukončení pěstování cukrové řepy již nebudou využívány v rámci smluvních závazků k pěstitelům cukrové řepy dotčeného podniku, a to zejména na základě následujících objektivních kritérií
a) součtu zůstatkových cen specializovaných strojů, případně částí zůstatkových cen těchto strojů, odpovídajících podílu, v jakém byly těmito stroji poskytovány služby pěstitelům cukrové řepy dodávajícím dotčenému podniku v rámci příslušné kvóty, které se podnik vzdal, a
b) celkového objemu služeb, poskytnutých těmito stroji v hospodářském roce předcházejícím hospodářskému roku, pro který se dotčený podnik vzdal kvóty.
(4) Jako kritérium pro rozdělení části podpory v rámci skupiny smluvních poskytovatelů strojů24) Fond zohlední zejména podíl zůstatkové ceny těchto strojů na součtu zůstatkových cen za skupinu smluvních poskytovatelů strojů.
(5) Při postupu podle odstavců 1 až 4 Fond může stanovit další kritéria projednaná na konzultacích podle předpisu Evropských společenství25).
23) Čl. 3 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 320/2006.
24) Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 968/2006.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.