Odstavec předpisu 337/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
§ 7

§ 7
Ukončení činnosti
(1) Cukrovarnický podnik oznámí písemně Fondu ukončení výroby cukru19) nebo uzavření jím provozovaného cukrovaru17), a to do 15 dnů ode dne ukončení výroby cukru nebo uzavření cukrovaru.
(2) Pokud cukrovarnický podnik ve lhůtě podle odstavce 1 prokáže Fondu, že smlouvu o dodávce cukrové řepy od pěstitele smluvně převedl na jiný jím provozovaný cukrovar, část kvóty připadající na uzavřený cukrovar mu zůstane zachována. Jinak Fond kvótu nebo část kvóty přidělí jinému cukrovarnickému podniku, který
a) převzal závazky vůči pěstiteli cukrové řepy dodávajícímu cukrovou řepu cukrovarnickému podniku podle odstavce 1, a to v rozsahu, v jakém tyto závazky odpovídají kvótě nebo části kvóty cukrovarnického podniku podle odstavce 1,
b) doloží znaleckým posudkem nebo jiným dokladem, že je schopen vzhledem k výrobní kapacitě jím provozovaných cukrovarů vyrobit množství cukru, které odpovídá kvótě nebo její části.
Změnu kvóty Fond neprodleně oznámí příslušnému držiteli kvóty.
17) Příloha V bod I nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
19) Bod II odst. 3 přílohy V nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.