Odstavec předpisu 141/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
§ 8

§ 8
Žadatelem o platbu na chov přežvýkavců může být fyzická nebo právnická osoba, která
a) chová přežvýkavce na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci podle plemenářského zákona4),
b) pěstuje na obhospodařované zemědělské půdě, která je na žadatele vedena v evidenci jako orná půda, popřípadě jako travní porost (§ 3i zákona), na minimální výměře 1 ha plodiny uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, použité v průběhu kalendářního roku jako krmivo pro chov přežvýkavců, s výjimkou plodin určených ke zpracování na sušená krmiva v rámci společné organizace trhu se sušenými krmivy8) (dále jen "krmné plodiny").
4) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.
8) Nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy, v platném znění.
Nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy, ve znění nařízení vlády č. 198/2005 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.