Odstavec předpisu 69/2005 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti u zemědělského podnikatele
§ 4

§ 4
Nabyvatel
Nabyvatelem může být fyzická nebo právnická osoba,
a) která je zemědělským podnikatelem podle § 2e zákona se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky,
b) která, jde-li o fyzickou osobu, je ke dni podání žádosti o zařazení mladší 40 let a splňuje podmínky odborné způsobilosti podle § 2f odst. 2 písm. b) zákona,
c) která, jde-li o právnickou osobu, má ke dni podání žádosti o zařazení nejvýše 5 společníků,7) akcionářů8) nebo členů9) (dále jen "účastník"), kteří jsou fyzickou osobou a ke dni podání žádosti o zařazení je každý z nich mladší 40 let; rovněž osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby, popřípadě členové statutárního orgánu právnické osoby, musí splňovat uvedenou věkovou hranici a alespoň jeden člen statutárního orgánu musí splňovat podmínku odborné způsobilosti podle § 2f odst. 2 písm. b) odst. 2 písm. b) zákona,
d) jejíž zemědělský podnik je ekonomicky životaschopný (dále jen "životaschopnost"), a to z hlediska dosahovaného nebo předpokládaného hospodářského výsledku po zdanění nebo z hlediska ročního čistého příjmu a z hlediska míry jeho skutečné nebo předpokládané zadluženosti podle § 5.
7) § 76, 93 a 105 obchodního zákoníku.
8) § 154 obchodního zákoníku.
9) § 221 obchodního zákoníku.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.