Odstavec předpisu 69/2005 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti u zemědělského podnikatele
§ 9

§ 9
Neposkytnutí dotace, vrácení dotace a vyřazení žadatele z programu
(1) Fond rozhodne o vyřazení žadatele z programu a o vrácení celé výše již poskytnuté dotace, zjistí-li, že
a) se žadatel stal opětovně zemědělským podnikatelem podle § 2e zákona,
b) se žadatel účastní na podnikání jiného zemědělského podnikatele, nebo
c) žadatel požádal o zařazení půdního bloku nebo dílu půdního bloku do evidence půdy.
(2) Nesplní-li nabyvatel závazek podle § 3 odst. 4 písm. f), týkající se rozlohy obhospodařování zemědělských pozemků, Fond rozhodne o
a) snížení dotace o 10 %, je-li závazek porušen v rozsahu nad 10 % do 20 % výměry zemědělských pozemků,
b) snížení dotace o 50 %, je-li závazek porušen v rozsahu nad 20 % do 30 % výměry zemědělských pozemků,
c) zastavení poskytování dotace, je-li závazek porušen v rozsahu nad 30 % výměry zemědělských pozemků.
(3) Je-li závazek podle § 3 odst. 4 písm. f), týkající se rozlohy obhospodařování zemědělských pozemků, porušen v rozsahu nepřesahujícím 10 % výměry zemědělských pozemků, postup podle odstavce 2 se neuplatní.
(4) Fond postup podle odstavce 2 rovněž neuplatní, pokud nabyvatel porušil závazek uvedený v § 3 odst. 4 písm. f) z důvodu
a) zásahu vyšší moci,13)
b) provedení pozemkové úpravy14),
c) restitučního řízení15), nebo
d) provedení změny v evidenci půdy podle § 3h zákona.
13) Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.
14) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.
15) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb. a zákona č. 354/2004 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.