Odstavec předpisu 69/2005 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti u zemědělského podnikatele
§ 8

§ 8
Žádost o dotaci
(1) Žádost o dotaci v rámci programu (dále jen "žádost o dotaci") podává žadatel Fondu na jím vydaném formuláři každoročně do 15. února příslušného kalendářního roku. Dotace za kalendářní rok, ve kterém byl žadatel zařazen do programu, se poskytne na základě rozhodnutí o zařazení žadatele do programu podle § 6 odst. 2.
(2) K žádosti o dotaci žadatel přiloží čestné prohlášení o tom, že není poživatelem starobního důchodu,12) nebo potvrzení o výši částky, která mu byla vyplacena na starobním důchodu12) za uplynulý kalendářní rok.
12) § 29, § 30 až 32, § 74, 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 188/2001 Sb. a zákona č. 425/2003 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.