Odstavec předpisu 69/2005 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti u zemědělského podnikatele
§ 2

§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) zemědělským podnikem podnik podle zvláštního právního předpisu3) určený k provozování zemědělské výroby podle § 2e odst. 3 zákona,
b) provozováním zemědělské výroby činnost vymezená v § 2e odst. 3 zákona, uskutečňovaná osobou, která je zemědělským podnikatelem podle § 2f zákona, popřípadě osobou podle zvláštního právního předpisu,4) jakož i účast na provozování zemědělské výroby v postavení zaměstnance zemědělského podniku, a jde-li o zemědělský podnik, který je právnickou osobou, též v postavení statutárního orgánu nebo člena jeho statutárního orgánu.
3) § 5 obchodního zákoníku.
4) Například čl. II zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.