Odstavec předpisu 69/2005 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti u zemědělského podnikatele
§ 5

§ 5
Posouzení životaschopnosti zemědělského podniku nabyvatele
(1) Životaschopnost zemědělského podniku nabyvatele posuzuje Fond na základě podkladů předložených spolu s žádostí o zařazení.
(2) Fond posuzuje zejména zadluženost zemědělského podniku nabyvatele, která nesmí ani po dni nabytí převáděného podniku překročit 75 % účetní hodnoty majetku nabyvatele a hospodářský výsledek po zdanění nebo čistý roční příjem nabyvatele ze zemědělského podnikání.
(3) Je-li nabyvatel fyzickou osobou, musí výše jeho čistého ročního příjmu z podnikání v zemědělství dosahovat za sledovaných posledních 5 kalendářních let nejméně výše průměrné roční mzdy v zemědělství, zjištěné podle zvláštního právního předpisu10) za toto období; tato podmínka platí též pro osobu, jejíž příjmy jsou zdaňovány podle zvláštního právního předpisu jako příjmy spolupracující osoby.
(4) Je-li nabyvatel právnickou osobou, musí být dosahováno za sledovaných posledních 5 kalendářních let kladného hospodářského výsledku po zdanění.
(5) Jestliže nabyvatel zemědělského podniku nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 3 nebo 4 nebo nabyvatel nebyl podnikatelem po celou dobu trvání 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, posuzuje Fond životaschopnost zemědělského podniku nabyvatele na základě dokladů podle § 3 odst. 3 písm. e).
10) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.