Odstavec předpisu 327/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
§ 3

§ 3
Ochrana včel
(1) Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení (§ 34 zákona) označen jako zvlášť nebezpečný pro včely1) (dále jen "přípravek zvlášť nebezpečný pro včely"), nesmí být aplikován:
a) na porost navštěvovaný včelami,1)
b) na stromy a keře v květu, při výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru, které navštěvují včely1) (dále jen "stromy a keře navštěvované včelami"),
c) letecky.
(2) Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely1) (dále jen "přípravek nebezpečný pro včely")
a) nesmí být aplikován v době, kdy včely1) létají,
1. na porost navštěvovaný včelami,1)
2. na stromy a keře navštěvované včelami,1)
3. letecky, jestliže nejsou splněny podmínky podle § 6c,
b) lze aplikovat po ukončení denního letu včel,1) a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.
1) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.