Odstavec předpisu 326/2004 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§ 79a

§ 79a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) používá pomocný prostředek, jehož použití není povoleno podle tohoto zákona,
b) nesplní oznamovací povinnost podle § 45 odst. 10 nebo
c) neodevzdá osvědčení podle § 86 odst. 6.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z dalších povinností podle nařízení (EU) 2016/2031 nebo nařízení (EU) 2017/625 nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie přijatých na jejich základě, než které jsou uvedeny v § 79b až 79d.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.