Odstavec předpisu 326/2004 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§ 74

§ 74
Rostlinolékařský dozor
(1) Ústav vykonává dozor nad dodržováním
a) ustanovení o integrované ochraně rostlin,
b) povinností spojených s ochranou rostlinných produktů z hlediska bezpečnosti potravin, pokud jde o škodlivé organismy,
c) požadavků a povinností spojených s ochranou proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů,
d) požadavků a povinností souvisejících s uváděním na trh a používáním přípravků a pomocných prostředků,
e) opatření k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků,
f) ustanovení o používání a kontrolním testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků a nad účinností použitých metod hubení škodlivých organismů při provozování zařízení k ošetřování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů,
g) požadavků týkajících se
1. výkonu odborných rostlinolékařských činností pověřenými fyzickými a právnickými osobami,
2. činnosti poradců nebo osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění včetně dodržování podmínek odborné způsobilosti pro tyto činnosti,
h) dalších povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám tímto zákonem nebo nařízených na jeho základě a
i) podmínek poskytování znalostí v rámci pořádání kurzů a školení k získání a prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, podmínek, na jejichž základě byla vzdělávací zařízení pověřena ministerstvem, a povinností zaměstnavatelů pořádajících kurzy pro své zaměstnance.
(2) Kromě případů uvedených v kontrolním řádu se náhrada za odebrané vzorky neposkytne, jestliže cena odebraného vzorku je nižší než 300 Kč.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.