Odstavec předpisu 326/2004 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§ 54

§ 54
Pomocné prostředky
(1) Pomocným prostředkem je
a) prostředek pro úpravu anebo zlepšení vlastností aplikační kapaliny a při použití přípravků,
b) prostředek pro ochranu ran po řezu stromů a keřů a při štěpování,
c) feromon určený pro monitoring škodlivých organismů,
d) prostředek pro zvýšení odolnosti rostlin proti škodlivým organismům mimo přípravek a
e) prostředek na ochranu rostlin obsahující makroorganismy povahy živých parazitů, parazitoidů nebo predátorů mimo obratlovce, ve formě výrobku poskytovaného uživateli k použití proti škodlivým organismům na rostlinách nebo rostlinných produktech (dále jen "bioagens").
(2) Pomocný prostředek, s výjimkou feromonů určených pro monitoring škodlivých organismů, nesmí být uváděn na trh ani používán, pokud nebyl Ústavem na základě splnění požadavků stanovených v § 54a odst. 3 a 4 povolen.
(3) Distributor pomocného prostředku, který hodlá uvést na trh pomocný prostředek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. března 2019 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008 [dále jen "nařízení (EU) 2019/515"], je povinen před jeho prvním uvedením na trh v České republice zaslat Ústavu oznámení o uvedení tohoto vzájemně uznaného pomocného prostředku na trh.
(4) Oznámení podle odstavce 3
a) má formu prohlášení pro vzájemné uznávání podle nařízení (EU) 2019/515, nebo
b) obsahuje alespoň
1. obchodní název vzájemně uznaného pomocného prostředku,
2. obchodní název výrobce nebo distributora vzájemně uznaného pomocného prostředku,
3. stručný popis a určení vzájemně uznaného pomocného prostředku a
4. členský stát, v němž je vzájemně uznaný pomocný prostředek uveden na trh v souladu s právními předpisy.
32) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
42) Například § 3 zákona č. 102/2001 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.