Odstavec předpisu 244/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Příl.1

Příl.1
Vzorec pro výpočet množství mléka, ze kterého se stanoví dávka za překročení referenčního množství mléka
        MMI = MPKI* (1 - (MNK + NNRM)/MPK)

Přičemž platí, že

"MMI" = množství mléka jednotlivého producenta2) pro dodávky, ze
     kterého má být stanovena dávka

"MPKI" = množství mléka jednotlivého producenta2) pro dodávky, o
     které  bylo překročeno  jeho individuální referenční
     množství  mléka  pro  dodávky,  upravené na základě
     skutečného  obsahu  tuku  podle  přímo použitelných 
     předpisů Evropské unie25)

"MNK" = celkové množství  nevyčerpaných referenčních množství
     mléka pro dodávky, upravené na základě skutečného obsahu
     tuku  podle přímo použitelného předpisu Evropské unie20) u
     producentů,2) jejichž vyúčtování referenčních množství
     mléka Fond obdržel do 1. července kalendářního roku

"MPK" = celkové  množství  mléka,  o  které byla přečerpána
     referenční množství mléka  pro dodávky, upravené na
     základě skutečného obsahu tuku podle přímo použitelného 
     předpisu Evropské unie20) u producentů,2) jejichž vyúčtování
     referenčních množství mléka Fond obdržel do 1. července
     kalendářního roku

"NNRM" = nepřidělené národní referenční množství mléka pro dodávky
     ke dni 31. března příslušného kvótového roku
2) Čl. 5 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
20) Čl. 8 a 10 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
25) Čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 595/2004. Čl. 10 odst. 1 a 2 a odst. 3 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.