Odstavec předpisu 244/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 14

§ 14
Některé podrobnosti kontroly souladu mezi dodávkami, přímým prodejem a výrobní kapacitou producenta
(1) Fond zpracovává a provádí generální plán kontrol22a) na každé dvanáctiměsíční období10f).
(2) Při provádění kontroly souladu mezi dodávkami producenta2) a jeho výrobní kapacitou a při provádění kontroly souladu mezi přímým prodejem producenta2) a jeho výrobní kapacitou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie24) Fond vychází z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat11a), z kontroly užitkovosti dojnic, popřípadě z výběrového šetření Českého statistického úřadu.
2) Čl. 5 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
10f) Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
11a) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb.
22a) Čl. 18 až 22 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
23) Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
24) Čl. 21 odst. 1 písm. a) a čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.