Odstavec předpisu 244/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 4

§ 4
Referenční obsah tuku mléka
(1) Součástí individuálního referenčního množství mléka je referenční obsah tuku mléka,8) zvlášť určený pro individuální referenční množství mléka pro dodávky a zvlášť určený pro individuální referenční množství mléka pro přímý prodej, a to způsobem uvedeným v odstavcích 2 až 4.
(2) Referenční obsah tuku mléka8) producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro dodávky odpovídá výši průměrného obsahu tuku jím dodaného mléka v průběhu kvótového roku 2002/2003 vynásobené koeficientem vypočteným jako podíl 42,10 gramů na kilogram a váženého průměru obsahu tuku všech producentů2) u jimi dodaného mléka v průběhu kvótového roku 2002/2003.
(3) Je-li producent2) držitelem pouze individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej, odpovídá referenční obsah tuku mléka8) producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej výši průměrného obsahu tuku jím vyráběného mléka v průběhu kvótového roku 2002/2003.
(4) Je-li producent2) držitelem individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a současně individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, odpovídá referenční obsah tuku mléka8) producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej referenčnímu obsahu tuku mléka8) tohoto producenta2) u individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle odstavce 2.
(5) Jestliže po skončení příslušného kvótového roku Fond zjistí, že vážený průměr referenčního obsahu tuku mléka8) všech individuálních referenčních množství mléka v České republice je za tento kvótový rok vyšší než 42,20 gramů na kilogram, poměrně se sníží všem producentům2) jejich referenční obsah tuku mléka8) tak, aby vážený průměr referenčního obsahu tuku všech individuálních referenčních množství mléka v České republice nepřekročil 42,20 gramů na kilogram.9)
(6) Fond sdělí do 30. května 2004 každému producentovi2) výši referenčního obsahu tuku mléka8) u individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle odstavce 2 a u individuálního referenčního množství pro přímý prodej podle odstavce 3 nebo 4.
2) Čl. 5 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
8) Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
8) Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
9) Čl. 9 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003. Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.