Odstavec předpisu 244/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 10

§ 10
Změna referenčního množství mléka pro dodávky nebo jeho části na referenční množství mléka pro přímý prodej a naopak
(1) Referenční množství mléka pro dodávky, nebo jeho část, lze v období od 1. června běžného roku do 25. ledna následujícího kalendářního roku změnit na referenční množství mléka pro přímý prodej a naopak18), a to na základě žádosti podané Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Změnu podle odstavce 1 lze provést nejvýše dvakrát v průběhu kvótového roku.
(3) Při změně podle odstavce 1 se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie19) zohledňuje referenční obsah tuku mléka.8)
(4) Fond provede změnu podle odstavce 1 s účinností ode dne doručení žádosti podle odstavce 1 Fondu a o provedení změny podle odstavce 1 neprodleně informuje žadatele.
2) Čl. 5 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
8) Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
8) Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
18) Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
19) Čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.