Odstavec předpisu 244/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 9

§ 9
Převod a přechod individuálního referenčního množství mléka
(1) Převod nebo přechod individuálního referenčního množství mléka, nejde-li o převod stanovený jiným právním předpisem,15) je účinný dnem vydání písemného potvrzení o tom, že Fond převod nebo přechod eviduje,16) jestliže nový producent2) současně Fondu prokázal, že se jedná o převod nebo přechod referenčního množství mléka podle § 8 odst. 3. Pokud nabyvatel neprokáže, že se jedná o převod nebo přechod referenčního množství mléka podle věty první, Fond do 15 dnů ode dne doručení oznámení odejme nabyvateli referenční množství mléka podle § 8 odst. 2.
(2) Písemné potvrzení o převodu individuálního referenčního množství mléka novému producentovi2) Fond vydá po splnění podmínek a předložení dokladů uvedených v § 7 odst. 2 a 4.
(3) Současně s převodem nebo přechodem individuálního referenčního množství mléka přechází nebo se převádí na nabyvatele referenční obsah tuku mléka8). Fond nabyvateli sdělí nový referenční obsah tuku mléka8) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie17).
2) Čl. 5 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
8) Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
8) Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
15) § 11d odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
16) § 11d odst. 5 a 8 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
17) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.