Odstavec předpisu 244/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 3

§ 3
Individuální referenční množství mléka pro přímý prodej
(1) Producent,2) který byl držitelem individuální kvóty přímého prodeje mléka podle dosavadního právního předpisu,3) je dnem 1. května 2004 držitelem individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,4) a to ve výši, která odpovídá individuální kvótě přímého prodeje mléka jím držené ke dni 31. března 2004, na období stanovené předpisy Evropské unie.6)
(2) Je-li součet individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej všech producentů2) podle odstavce 1 nižší než vnitrostátní referenční množství mléka pro přímý prodej stanovené pro Českou republiku,7) zvýší se o tento rozdíl počáteční výše rezervy uvedená v § 6 odst. 1 písm. b).
(3) Fond sdělí do 30. května 2004 každému producentovi2) výši individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej podle odstavce 1.
2) Čl. 5 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
3) Nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 410/2001 Sb., nařízení vlády č. 44/2002 Sb. a nařízení vlády č. 107/2004 Sb.
4) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
6) Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 a rozhodnutí Rady (ES) č. 2004/281.
7) Smlouva o přistoupení k Evropské unii, příloha II Aktu o přistoupení.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.