Odstavec předpisu 225/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 6

§ 6
Sledování cen másla pro intervenční nákupy Fondem
(1) Fond zjišťuje pro intervenční nákup másla tržní ceny másla na trhu v České republice v souladu s předpisy Evropských společenství10) prostřednictvím reprezentativních výrobců másla, vybraných podle § 4 odst. 1.
(2) Reprezentativní výrobci másla každý první pracovní den kalendářního týdne do dvanácté hodiny oznámí Fondu v souladu se zvláštním právním předpisem7) na formuláři vydaném Fondem, způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronicky), prodané množství a cenu másla pro intervenční nákup másla, za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství.11)
(3) Ustanovení § 4 odst. 3 a 4 platí pro sledování cen másla pro intervenční nákup másla obdobně.
7) § 12 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
10) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999.
11) Nařízení Komise (ES) č. 2771/1999.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.