Odstavec předpisu 115/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
§ 3

§ 3
Národní produkční kvóta
(1) zrušen
(2) zrušen
(3) Fond přidělí subkvóty výrobcům způsobem uvedeným v § 7; součet subkvót a rezervy nesmí přesáhnout výši národní produkční kvóty stanovené předpisem Evropských společenství.2)
(4) Národní produkční kvóta bramborového škrobu pro hospodářské roky 2005/2006 až 2011/2012 je stanovena předpisem Evropských společenství.2)
(5) Pro hospodářské roky 2005/2006 až 2011/2012 Fond přidělí subkvóty výrobcům způsobem uvedeným v předpise Evropských společenství.2) Ustanovení § 5 až 7 se použije obdobně.
2) Čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 1868/1994.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.