Odstavec předpisu 115/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
§ 14

§ 14
Poskytování informací Fondu
(1) Výrobce poskytuje Fondu tyto informace:
a) souhrnný přehled o obsahu smluv o pěstování brambor pro výrobu škrobu,10) včetně identifikačního čísla, jména pěstitelů brambor a smluveného množství brambor, vyjádřeného jako ekvivalent škrobu pro každou smlouvu; informace se podává do 31. května předcházejícího příslušný hospodářský rok,
b) o množství brambor určených k výrobě bramborového škrobu, pro něž platí ustanovení předpisu Evropských společenství;11) informace se podává do 30. dubna každého hospodářského roku,
c) o množství bramborového škrobu, pro které byla vyplacena prémie podle předpisu Evropských společenství;12) informace se podává do 30. dubna každého hospodářského roku,
d) celkový přehled nákupu brambor určených k výrobě bramborového škrobu a odhad výroby bramborového škrobu v hospodářském roce; informace se podává do 31. ledna příslušného hospodářského roku,
e) o zásobě bramborového škrobu k 30. červnu a k 31. lednu příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů od uvedeného data,
f) o zahájení a ukončení zpracování brambor; informace o zahájení se podává do 10 dnů po dni zahájení zpracování brambor, informace o ukončení se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování brambor.
(2) Výrobce poskytuje Fondu informace podle odstavce 1 na jím vydaných formulářích.
(3) Fond poskytuje informace získané podle odstavce 1 ministerstvu.
10) Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.
11) Článek 8 odst. 1 a 2 nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami.
12) Článek 5 nařízení Rady (ES) č. 1868/94.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.