Odstavec předpisu 115/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
§ 8

§ 8
Změna subkvóty
(1) Nastane-li některá ze skutečností stanovených předpisem Evropských společenství,4) výrobce, kterému byla stanovena subkvóta (dále jen "držitel subkvóty"), ji neprodleně písemně oznámí Fondu.
(2) Fond do 15 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 1 písemně potvrdí držiteli subkvóty, že skutečnost uvedená v odstavci 1 mu byla oznámena.
(3) Fond rozhodne o změně subkvóty do 30 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 1.
4) Článek 17 nařízení Komise (ES) č. 97/95.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.