Odstavec předpisu 115/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
§ 6

§ 6
(1) Zjistí-li Fond, že žádost obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje, popřípadě že neobsahuje všechny nezbytné doklady, žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení vrátí žadateli s uvedením vad a výzvou k jejich odstranění do 15 dnů ode dne doručení výzvy.
(2) Fond žádost zamítne, zjistí-li, že
a) žádost nebyla doručena ve stanoveném termínu,
b) výrobce nesplňuje podmínky podle ustanovení § 5 odst. 1,
c) výrobce nedoručil ve stanoveném termínu vrácenou žádost, nebo
d) vrácená žádost neobsahuje doplněné nebo opravené údaje, popřípadě doklady, anebo oprava nebo doplněné údaje nejsou dostatečné.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.