Odstavec předpisu 274/2001 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
§ 41

§ 41
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb. a zákona č. 256/2001 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 2, VÁZANÉ ŽIVNOSTI, skupině 214: Ostatní, se na konci v jednotlivých sloupcích doplňuje tento text:
+---------------------------+--------------------------------------+------------------------------------+
|"Provozování vodovodů   |a) vyučení v tříletém učebním oboru  |Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech |
|a kanalizací pro veřejnou |  obsahově zaměřeném na vodovody a  |a kanalizacích pro veřejnou potřebu |
|potřebu          |  kanalizace nebo v příbuzném oboru |a o změně některých zákonů (zákon  |
|              |  a nejméně 3 roky praxe v oboru   |o vodovodech a kanalizacích).".   |
|              |  vodovody nebo kanalizace, nebo   |                  |
|              |b) středoškolské vzdělání zakončené  |                  |
|              |  maturitní zkouškou v oboru obsahově|                  |
|              |  zaměřeném na vodovody a kanalizace |                  |
|              |  nebo v příbuzném oboru a nejméně 2 |                  |
|              |  roky praxe v oboru vodovody nebo  |                  |
|              |  kanalizace, nebo          |                  |
|              |c) vysokoškolské vzdělání v oboru   |                  |
|              |  obsahově zaměřeném na vodovody a  |                  |
|              |  kanalizace nebo v příbuzném oboru |                  |
|              |  a nejméně 1 rok praxe v oboru   |                  |
|              |  vodovody nebo kanalizace.     |                  |
+---------------------------+--------------------------------------+------------------------------------+
2. V příloze č. 3, KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI, ve skupině 314: Ostatní, se v jednotlivých sloupcích zrušuje tento text:
+---------------------------+-------------------------+--------------+----------------------------------+
|"Provozování vodovodů*)  |a) vyučení v tříletém  |Ministerstvo | *) § 30 zákona č. 138/1973  |
| a kanalizací       |  učebním oboru nebo  |zemědělství**)|  Sb., o vodách (vodní zákon), |
|              |  v příbuzném oboru   |       |**) § 29 zákona č. 130/1974 Sb., |
|              |  a 3 roky praxe v oboru|       |  o státní správě ve vodním   |
|              |  nebo         |       |  hospodářství, ve znění zákona |
|              |b) středoškolské vzdělání|       |  ČNR č. 23/1992 Sb.".     |
|              |  v oboru zakončené   |       |                 |
|              |  maturitní zkouškou  |       |                 |
|              |  a 2 roky praxe v oboru|       |                 |
|              |  nebo v příbuzném   |       |                 |
|              |  oboru nebo      |       |                 |
|              |c) vysokoškolské     |       |                 |
|              |  vzdělání v oboru   |       |                 |
|              |  a 1 rok praxe v oboru |       |                 |
|              |  nebo příbuzném.    |       |                 |
+---------------------------+-------------------------+--------------+----------------------------------+

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.