Odstavec předpisu 256/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčím fondu)
§ 11g

§ 11g
Změna žadatele
(1) Jestliže žadatel po podání jednotné žádosti převede nebo propachtuje zemědělský závod nebo jeho pobočku nebo část závodu (dále jen "převod") před splněním všech podmínek pro poskytnutí dotace, dotace se poskytne nabyvateli, pokud
a) nabyvatel oznámí převod Fondu na jím vydaném formuláři a požádá o vyplacení dotace,
b) nabyvatel se zaváže k dodržování podmínek podpory, včetně pravidel podmíněnosti a k převzetí víceletých podmínek, k jejichž dodržování se zavázal převodce,
c) nabyvatel předloží příslušné doklady prokazující převod a
d) převáděný zemědělský závod nebo jeho pobočka nebo část závodu splňuje všechny podmínky pro poskytnutí dotace.
(2) Veškerá práva a povinnosti v souvislosti s jednotnou žádostí přecházejí na nabyvatele.
(3) V případě, že je dotace poskytnuta nabyvateli, nelze dotaci poskytnout převodci.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.