Odstavec předpisu 154/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
§ 23a

§ 23a
Povinnosti provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů zařízení pro svody kopytníků, provozovatelů zařízení pro svody drůbeže, obchodníků, dopravců, uživatelských zařízení a asanačních podniků
(1) Provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé zařízení pro svody kopytníků, provozovatelé zařízení pro svody drůbeže, uživatelská zařízení a asanační podniky jsou povinni
a) evidovat svá zařízení (provozovny) a oznamovat pověřené osobě veškeré změny týkající se údajů o těchto zařízeních nebo o vlastní osobě v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,
b) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,
c) při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně,
d) po porážce evidovaného zvířete zajistit odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně anebo po zpracování evidovaného zvířete v asanačním podniku odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně pověřené osobě,
e) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.
(2) Obchodníci jsou povinni
a) zaevidovat se u pověřené osoby a oznamovat pověřené osobě veškeré změny týkající se evidovaných údajů v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,
b) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,
c) při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k jinému obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem předat také jeho průvodní list skotu,
d) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.
(3) Dopravci jsou povinni
a) být registrovaní podle zvláštního právního předpisu,7c)
b) při přijetí zásilky zvířete převzít od chovatele nebo obchodníka anebo od jiného dopravce průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při předání zásilky zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k obchodníkovi nebo jinému dopravci společně se zásilkou zvířete předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně.
(4) Vyhláška stanoví
a) rozsah, způsob a termín pro zaevidování zařízení (provozoven) a provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů zařízení pro svody kopytníků, provozovatelů zařízení pro svody drůbeže, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků u pověřené osoby, včetně vzoru registračního lístku,
b) způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů zařízení pro svody kopytníků, provozovatelů zařízení pro svody drůbeže, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků, včetně vzoru oznámení o ukončení jejich činnosti,
c) rozsah, způsob a termín předávání údajů provozovateli jatek, provozovateli líhní, provozovateli zařízení pro svody kopytníků, provozovateli zařízení pro svody drůbež, uživatelskými zařízeními, asanačními podniky a obchodníky pověřené osobě,
d) způsob a termín odeslání průvodního listu skotu a průkazu koně provozovatelem jatek pověřené osobě.
7c) Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.