Odstavec předpisu 154/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
§ 14

§ 14
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
(1) Ministerstvo zpracovává Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále jen "Národní program"), který obsahuje podmínky a postupy k zajištění ochrany, konzervace, dokumentace a udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat. Ministerstvo vydává Národní program na dobu 5 let; podnět k jeho změně může podat účastník Národního programu uvedený v odstavci 4.
(2) Do Národního programu se zařazují
a) druh nebo plemeno zvířete,
b) uznané chovatelské sdružení nebo sdružení chovatelů zvířat6e) (dále jen "sdružení"),
c) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem genetického zdroje zvířete (dále jen "vlastník genetického zdroje zvířete"), a
d) genobanka.
(3) V Národním programu se evidují
a) jedinec genetického zdroje zvířete,
b) genetický a biologický materiál uchovávaný v genobance.
(4) Účastníky Národního programu jsou
a) veřejná výzkumná instituce21) zřízená ministerstvem, která koordinuje opatření směřující k realizaci Národního programu a opatření s tím souvisejících (dále jen "určená osoba"),
b) vlastník genetického zdroje zvířete zařazený do Národního programu,
c) sdružení uvedené v rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu,
d) genobanka zařazená do Národního programu.
6e) 214 a násl. občanského zákoníku.
6g) § 504 občanského zákoníku
6h) § 21 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.