Odstavec předpisu 154/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
§ 12

§ 12
Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat
(1) Původ plemenných zvířat ověřují a jejich genetické typy stanovují oprávněné osoby.
(2) Oprávněná osoba je povinna
a) doložit způsobilost k ověřování a osvědčování původů a stanovování genetických typů plemenných zvířat osvědčením o akreditaci,
b) doložit účast v mezinárodních srovnávacích testech, pokud se tyto testy provádějí, a trvale splňovat jejich kritéria,
c) ověřovat původ a stanovovat genetický typ plemenného zvířete, požádá-li o to Česká plemenářská inspekce nebo orgány veterinární správy pro výkon kontrolní činnosti (odstavec 4) nebo uznané chovatelské sdružení anebo osoba uvedená v odstavci 6,
d) vydávat osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu a poskytovat je České plemenářské inspekci nebo orgánům veterinární správy pro výkon kontrolní činnosti (odstavec 4) nebo uznaným chovatelským sdružením anebo osobě uvedené v odstavci 6, pokud o ně požádala.
(3) Původ musí být ověřen u
a) býků před výběrem k plemenitbě,
b) hříbat narozených po inseminaci nebo po přenosu embryí,
c) hříbat plemene anglický plnokrevník a klusák,
d) hejna plemenných ryb zařazených do genetických zdrojů a do plemenitby,
e) dovezeného plemenného materiálu včel,
f) beranů, kozlů a hřebců zařazených do inseminace.
(4) Původ zvířat může být také namátkově ověřen pro výkon kontrolní činnosti.
(5) Genetický typ musí být stanoven u
a) býků a hřebců vybraných pro plemenitbu,
b) kanců v rozsahu stanoveném ve šlechtitelském programu,
c) beranů a kozlů zařazených do inseminace.
(6) O ověření původu podle odstavce 3 nebo o stanovení genetického typu podle odstavce 5 je povinen požádat majitel zvířete.
(7) Osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu musí obsahovat identifikační údaje majitele zvířete, identifikační údaje zvířete, identifikační údaje rodičů zvířete a výsledek ověření původu nebo výsledek stanovení genetického typu zvířete.
(8) Vyhláška stanoví podrobnosti o údajích osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.