Odstavec předpisu 167/1998 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
§ 49

§ 49
Změna zákona o správních poplatcích
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb. a zákona č. 157/1998 Sb., se mění takto:
V Sazebníku správních poplatků se za položku 131a vkládá položka 131b, která zní:
"Položka 131b
a) Povolení k  zacházení s omamnými  látkami, psychotropními
  látkami,  přípravky je  obsahujícími a  některými látkami
  používanými  při  výrobě  nebo  zpracování  omamných nebo
  psychotropních látek                Kč 3 000,-
b) Povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních
  látek, přípravků je obsahujících, některých látek používaných
  při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek
  a k vývozu pomocných látek             Kč 500,-
c) Povolení k vývozu nebo dovozu makoviny       Kč 500,-".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.