Odstavec předpisu 167/1998 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
§ 37

§ 37
Správní tresty
(1) Za přestupek podle § 36 odst. 1 lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c), e) až h), j) až q), u), x) nebo y),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene d), i), t), v) nebo w),
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), r) nebo s).
(2) Za přestupek podle § 36 odst. 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
(3) Za přestupek podle § 36 odst. 3 lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) a c),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b).
(4) Za přestupek podle § 36 odst. 4 lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b).
(5) Za přestupek podle § 36 odst. 5 lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a).
(6) Za přestupek podle § 36 odst. 6 lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmen a), b), h), j) až m),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene d) nebo e),
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c), f), g) nebo i).
(7) Za přestupek podle § 36 odst. 7 lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a).
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.