Odstavec předpisu 455/1991 Sb.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
§ 67

§ 67
(1) Adresou na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí kombinace údajů o adresním místě zapsaná v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí71). Adresa se do živnostenského rejstříku zapisuje v rozsahu následujících údajů:
a) název obce nebo vojenského újezdu, v hlavním městě Praze se za názvem obce uvede číslo městského obvodu,
b) název části obce, v hlavním městě Praze název katastrálního území,
c) poštovní směrovací číslo přidělené adresnímu místu,
d) název ulice, pokud je v registru územní identifikace, adres a nemovitostí zapsán,
e) číslo popisné nebo evidenční,
f) číslo orientační, pokud bylo přiděleno, včetně dodatku.
(2) Adresa mimo území České republiky se do živnostenského rejstříku zapisuje v rozsahu údajů název obce a regionu, název ulice a číslo domu, poštovní směrovací číslo a název státu.
71) Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.