Odstavec předpisu 144/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 144/2023 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel
§ 4

§ 4
Vznikne-li podezření z výskytu moru včelího plodu, krajská veterinární správa v souladu s § 13 zákona
a) provede klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla,
b) odebere k laboratornímu vyšetření vzorky plástů se zjištěnými klinickými změnami na plodu nebo vzorky plástů se zjištěnými příškvary a
1. vzorky měli odebrané z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů, z každého včelstva se zjištěnými klinickými změnami na plodu nebo příškvary,
2. není-li v úlu měl, vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem z každého včelstva se zjištěnými klinickými změnami na plodu nebo příškvary, nebo
3. není-li v úlu měl a nejsou-li v úlu včely ošetřující plod, medné zásoby z plodového plástu o hmotnosti minimálně 15 g medu z každého včelstva se zjištěnými klinickými změnami na plodu nebo příškvary zabalené v nepropustné vzorkovnici,
c) nařídí chovateli
1. jednoznačně a nezaměnitelně označit všechny úly na stanovišti včelstev čísly, pokud nejsou označeny, a toto označení zdokumentovat,
2. zákaz přemísťování včel a včelstev, včetně včelařského příslušenství, které přišly do styku s včelami, včelstvy nebo jejich produkty z označeného stanoviště včelstev,
3. zákaz použití medu, který pochází ze stanoviště včelstev s podezřením z výskytu moru včelího plodu, nebo medu, jehož část tvoří med ze stanoviště včelstev s podezřením na tuto nákazu, ke krmení včel a
4. vyhotovit a předat krajské veterinární správě soupis včelařského příslušenství, které přišlo nebo mohlo přijít do styku se včelstvy nebo včelami ze stanoviště s podezřením z výskytu moru včelího plodu včetně uvedení skutečného počtu včelstev na stanovišti; soupis obsahuje registrační číslo chovatele, umístění stanoviště včelstev, místo uložení včelařského příslušenství a jeho množství v kusech nebo kilogramech,
d) provede epizootologické šetření, při němž zjišťuje
1. dobu, po kterou se mohla nákaza vyskytovat na stanovišti včelstev předtím, než byla ohlášena, popřípadě než bylo vysloveno podezření z jejího výskytu,
2. možný původ nákazy na stanovišti včelstev a určuje další stanoviště včelstev, na nichž jsou včely nebo včelstva, která by mohla být podezřelá, a
3. zda došlo k přemísťování včel nebo včelstev a včelařského příslušenství, které mohou přenášet původce nákazy, ze stanoviště včelstev nebo na stanoviště včelstev, a
e) může za účelem vyhodnocení celkové nákazové situace na stanovišti odebrat směsný vzorek včel ošetřujících plod nebo měli ze všech včelstev bez klinických změn ve včelstvu; každý jednotlivý vzorek je tvořen smísením včel nebo měli z nejvíce 10 úlů na stanovišti včelstev.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.