Odstavec předpisu 144/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 144/2023 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel
§ 13

§ 13
Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát
(1) Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou (dále jen "žádost") se podává u Ministerstva zemědělství.
(2) Žádost podle odstavce 1 obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu2)
a) číslo účtu žadatele,
b) registrační číslo žadatele a
c) daňové identifikační číslo žadatele, pokud bylo přiděleno.
(3) Žadatel přiloží k žádosti
a) potvrzení krajské veterinární správy o tom, že náklady a ztráty vznikly, popřípadě že včelstva byla utracena za okolností, které zakládají nárok na náhradu nákladů a ztrát, a že náklady byly účelně vynaloženy, a
b) doklady o výši účelně vynaložených nákladů a o výši způsobených ztrát.
2) § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.