Odstavec předpisu 144/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 144/2023 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel
§ 8

§ 8
Vznikne-li podezření z výskytu hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa v souladu s § 13 zákona
a) provede klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla,
b) odebere k laboratornímu vyšetření vzorky plástů se zjištěnými klinickými změnami na plodu,
c) nařídí chovateli
1. jednoznačně a nezaměnitelně označit všechny úly na stanovišti včelstev čísly, pokud nejsou označeny, a toto označení zdokumentovat,
2. zákaz přemísťování včel a včelstev, včetně veškerého včelařského příslušenství, které přišly do styku s včelami, včelstvy nebo jejich produkty z označeného stanoviště včelstev,
3. zákaz použití medu, který pochází ze stanoviště včelstev s podezřením z výskytu hniloby včelího plodu, nebo medu, jehož část tvoří med ze stanoviště včelstev s podezřením na tuto nákazu, ke krmení včel a
4. vyhotovit a předat krajské veterinární správě soupis včelařského příslušenství, které přišlo nebo mohlo přijít do styku se včelstvy nebo včelami ze stanoviště s podezřením z výskytu hniloby včelího plodu včetně uvedení skutečného počtu včelstev na stanovišti; soupis obsahuje registrační číslo chovatele, umístění stanoviště včelstev, místo uložení včelařského příslušenství a jeho množství v kusech nebo kilogramech, a
d) provede epizootologické šetření, při němž zjišťuje
1. dobu, po kterou se mohla nákaza vyskytovat na stanovišti včelstev předtím, než byla ohlášena, popřípadě než bylo vysloveno podezření z jejího výskytu,
2. možný původ nákazy na stanovišti včelstev a určuje další stanoviště včelstev, na nichž jsou včely nebo včelstva, která by mohla být podezřelá, a
3. zda došlo k přemísťování včel nebo včelstev a včelařského příslušenství, které mohou přenášet původce nákazy, ze stanoviště včelstev nebo na toto stanoviště.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.