Odstavec předpisu 130/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 130/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
Čl.III

Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 7, 9, 17, 30, 31, 32, bodu 59, pokud jde o § 34 odst. 3 písm. j), bodu 62, bodu 65, pokud jde o § 36 odst. 1 písm. j), bodu 72, pokud jde o § 38 odst. 1 písm. o), bodů 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 100, 104 a 105, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.