Odstavec předpisu 130/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 130/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
Čl.II

Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Zvířata označená podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za zvířata označená podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. To neplatí pro jelenovité, kteří musí být označeni podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Průvodní listy skotu a průkazy koně vystavené podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za průvodní listy skotu a průkazy koně vystavené podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Vzory hlášení a stájové registry vydané podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat i po dni nabytí účinnosti této vyhlášky. To neplatí pro evidenci prasat.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.