Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
§ 5

§ 5
Uvádění produkce na trh mimo organizaci producentů jejím členem
(1) Nejvyšší procentní podíl produkce, kterou člen organizace producentů uznané pro účely operačních programů může uvést na trh mimo organizaci producentů prostřednictvím přímého prodeje, nesmí překročit hodnotu uvedenou v příloze č. 4 k tomuto nařízení, přičemž stanovenou výši podílu je možné uvést na trh způsobem, který stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie6) ; tato povinnost musí být uvedena v zakladatelském dokumentu organizace producentů. Do hodnoty nejvyššího procentního podílu produkce se počítá i uvádění na trh prostřednictvím přímého prodeje mezi členy dané organizace producentů navzájem.
(2) Nabyvatelem obchodovatelné produkce člena organizace producentů nesmí být žádný z producentů, který je členem příslušné organizace producentů, s výjimkou přímého prodeje podle odstavce 1.
(3) Každý člen organizace producentů v odvětví uvedeném v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení bez operačního programu je povinen uvést na trh nejméně 90 % své produkce prostřednictvím uznané organizace producentů; tato povinnost musí být uvedena v zakladatelském dokumentu organizace producentů.
6) Čl. 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.