Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
§ 9

§ 9
Referenční období a finanční podpora
(1) Dvanáctiměsíční referenční období podle přímo použitelného předpisu Evropské unie15), které si organizace producentů pro účely operačního programu zvolí, začíná nejdříve 1. ledna roku předcházejícího o 3 roky roku, na který se žádá o podporu, a končí nejpozději 31. prosince roku, který předchází roku, na který se žádá o podporu.
(2) Strop finanční podpory Evropské unie se vypočte každý rok na základě hodnoty produkce uvedené na trh během referenčního období v případě producentů, kteří jsou členy organizace producentů dne 1. ledna roku, na který organizace producentů žádá o podporu.
(3) Organizace producentů oznámí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku hodnotu produkce uvedenou na trh v referenčním období a výši příspěvků do provozního fondu.
(4) Fond oznámí organizaci producentů nejpozději do 31. prosince schválenou výši podpory na následující kalendářní rok provádění operačního programu.
15) Čl. 32 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.