Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
§ 6

§ 6
Podmínky členství některých osob a provádění činností zajišťovaných externě v organizaci producentů uznané pro účely operačních programů
(1) Osoba, která není producentem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7), může být přijata za člena organizace producentů8), pokud předmět její činnosti odpovídá požadavkům a cílům uvedeným v přímo použitelném předpise Evropské unie9) a pokud se jedná o člena, který
a) vyrábí výrobky v odvětví, pro které byla organizace producentů uznána, nebo
b) členstvím v organizaci producentů přispívá k plnění jejích úkolů, které nejsou uvedeny v písmenu a).
(2) Osoba podle odstavce 1 nemá právo spolurozhodovat o nakládání s finančními prostředky provozního fondu10) organizace producentů.
(3) Osoba, která není producentem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7) a zabývá se pouze obchodem, nemůže být členem organizace producentů.
(4) Provádění činností zajišťovaných externě mohou organizace producentů vykonávat na základě smlouvy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11) předložené Fondu.
7) Čl. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění.
8) Čl. 16 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění.
9) Čl. 152 odst. 1 písm. c) a čl. 154 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
10) Čl. 16 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění.
11) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění.
Čl. 155 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.