Odstavec předpisu 64/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
§ 4

§ 4
Žádost
(1) Žádost žadatel podá Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") do 15. května příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti.
(2) Žádost podle odstavce 1 obsahuje
a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b) uvedení kategorií prasat, na které žadatel o poskytnutí dotace žádá,
c) prohlášení o tom, že se žadatel zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům,
d) seznam registračních čísel hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací po celou dobu plnění podmínek,
e) seznam čísel trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov jednotlivých kategorií prasat po celou dobu plnění podmínek a které přísluší k hospodářství,
f) počet zvířat v jednotlivých kategoriích prasat, u kterých bude žadatel plnit podmínky stanovené tímto nařízením, a
g) seznam patogenů, proti kterým bude žadatel prasata v jednotlivých kategoriích na hospodářství vakcinovat.
(3) Přílohou žádosti podle odstavce 1 je imunizační program pro jednotlivá hospodářství, který obsahuje
a) pořadové číslo imunizačního programu,
b) období, na které je imunizační program zpracován,
c) registrační číslo hospodářství,
d) kategorie prasat podle § 2 odst. 1, které bude chovatel na hospodářství vakcinovat,
e) popis vakcinace, která je v chovu prováděna a není podporována tímto nařízením nebo je podporována v rámci jiných dotačních programů,
f) seznam patogenů podle § 7, proti kterým budou prasata v jednotlivých kategoriích vakcinována,
g) identifikaci veterinárního lékaře a
h) potvrzení veterinárního lékaře opatřené podpisem.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.