Odstavec předpisu 64/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
§ 3

§ 3
Žadatel o poskytnutí dotace
(1) Žadatelem o poskytnutí dotace na zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (dále jen "dotace") může být fyzická nebo právnická osoba, která ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace (dále jen "žádost") chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasat evidovaných v ústřední evidenci hospodářských zvířat2) (dále jen "ústřední evidence"); přepočítávací koeficienty pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
(2) Žadatel o poskytnutí dotace podle odstavce 1 (dále jen "žadatel") chová hospodářská zvířata, která jsou předmětem dotace, na hospodářství evidovaném v ústřední evidenci po celou dobu, kdy žadatel plní podmínky opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a to v období od 1. března příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku (dále jen "doba plnění podmínek") a uvedeném v žádosti (dále jen "hospodářství").
2) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.