Odstavec předpisu 64/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
§ 8

§ 8
Snížení nebo neposkytnutí dotace
(1) Dotace za příslušný kalendářní rok se pro danou kategorii prasat na hospodářství neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 3 odst. 1 nebo 2, § 4 odst. 3, § 5 odst. 1 písm. a) nebo b), § 5 odst. 2 písm. a) nebo v § 6 odst. 1.
(2) Dotace za příslušný kalendářní rok se neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 5 odst. 2 písm. b) anebo na některém ze svých hospodářství porušil § 2, 4 nebo 5 zákona na ochranu zvířat proti týrání.
(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat chovaných žadatelem v retenčním období je
a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti podle § 4 odst. 1 pro danou kategorii prasat na hospodářství žadatele, použije pro výpočet dotace počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo
b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti podle § 4 odst. 1, dotaci pro danou kategorii prasat na hospodářství sníží, popřípadě dotaci neposkytne.
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 4 odst. 2 písm. e), dotaci pro danou kategorii prasat na hospodářství sníží o 3 %.
(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 5 odst. 1 písm. c), sníží dotaci pro danou kategorii prasat na hospodářství o 20 %.
(6) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 5 odst. 1 písm. d), sníží dotaci pro danou kategorii prasat na hospodářství o 10 %.
(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 6 odst. 3, avšak podal hlášení nejpozději do 30 dnů po ukončení retenčního období, dotaci pro danou kategorii prasat na hospodářství sníží o 3 %.
(8) Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo neposkytnutí dotace pro kategorii podle § 2 odst. 1 písm. a) je 15 selat.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.